Landskrona Citadellet

Landskrona Citadellet

Om Citadellet

Citadellet är en av Nordens bäst bevarade vattenfästningar från 1500-talet med ett välbevarat vallgravssystem. Det har även varit fängelse. Här finns både en gammal fängelsehåla och ett fängelsetorn.

Numera ägs citadellet av Statens Fastighetsverk. Slottet används till festarrangemang och guidade visningar.

Kort historia

Kristian III av Danmark lät uppföra citadellet i Landskrona 1549–1559. Det var redan från början avsett som en ren försvarsanläggning. 1644 intogs Landskrona under svensk-danska kriget av Gustaf Horn, men danskarna fick tillbaka staden året därpå. Efter freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt. Mellan 1667 och 1675 byggde svenskarna ut anläggningen till Nordens modernaste fästning. På 1700-talet byggdes huvudlängan om till ett bombsäkert magasin.

Från början av 1700-talet placerades fångar på fästningen. Den blev 1827 fängelse för livstidsdömda. På 1860-talet gjordes stora byggnadsarbeten. Under 1900-talet användes fängelset som tvångsarbetsanstalt för kvinnor fram till 1940. Efter andra världskriget övergav militären citadellet och det blev en flyktinganstalt. Citadellet började allt mer att förfalla tills man med statliga pengar renoverade fästningen.